Vi oppfordrer alle til å si ifra om de kjenner noen som bør få et besøk fra brannvesenet og kanskje motta en komfyrvakt. Si fra via https://nrbr.no/kam…/kjenner-du-noen-som-trenger-komfyrvakt/ innen mandag 19. februar.

Komfyrvakt redder liv!
Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. En komfyrvakt kan begrense skadene og hindre at en komfyrbrann utvikler seg til å bli alvorlig.

(Foto: Kjøkkenbrann. Komfyrvaktkampanje og Infratek).

Hva er en komfyrvakt?
Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Krav til komfyrvakt
Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt hos flere elektronikkbutikker, i en rekke kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

Rammer eldre på dagen og unge om natten
De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten. Da er det ofte unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes. Også unge folk med mye å tenke på, trenger komfyrvakt. Det er lett å løpe fra kasserollen på komfyren hvis barna gråter, det ringer på døra eller man plutselig ser at det er tomt for melk i kjøleskapet.

Uansett er det viktig at alle som lager mat holder oppsikt under matlaging, skrur av eller demper varmen hvis man blir avbrutt i matlagingen, rengjør ventilator jevnlig og passer på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen. Ingen tar skade av å vente litt på at man skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom man glemmer det.

Mange komfyrbranner
I 2017 hadde Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) utrykninger til 10 bygningsbranner som begynte på kjøkkenet. I tillegg kommer 59 såkalte tørrkokinger, det vil si tilfeller hvor overoppheting, røyk og flammer i forbindelse med bruk av komfyr ikke hadde rukket å antenne inventar eller bygningskonstruksjon utenfor selve komfyren.

På landsbasis rykket brannvesenet i fjor ut til 3 344 boligbranner. Av disse var 1 516 branner eller branntilløp på komfyren. I Akershus var det 146 utrykninger til komfyrbranner i 2017.

Se hvor lett det er å installere komfyrvakt (Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=RcXBHFIPA5o&t=4s