Skrevet av: Silje Kvamme og Hege Steenberg

Bildet: Gerd Olsen og Jan Erik Brattbo som deltar i gruppa.

Prosjektet ønsker å tilpasse og prøve ut en standardisert skandinavisk modell for rehabilitering for norske forhold og evaluere ressursbruk både organisatorisk og økonomisk. Vi har vært i Danmark og sett hvordan de gjør det der. Der bruker de denne modellen i alle kommunene. Den fungerer veldig bra der med gode resultater.

Delmålet med prosjektet i vår kommune er å fange opp KOLS pasienter og tilby dem rehabilitering. Dette kan gjøre det enklere for dem å mestre hverdagen og øke livskvaliteten for pasienter med KOLS.

Prosjektet har vart i 8 uker. Deltagerne har fått undervisning i sykdomslære, riktig medisinbruk og ernæring av sykepleier Tu Mai Huu og lege Beraki Ghezai, treningslære, pusteteknikker, slimmobilisering og andre temaer knyttet til sykdommen av fysioterapeutene Hege Steenberg og Silje Kvamme. De har fått veiledet trening med fysioterapeutene to ganger i uka og selv gjort egentrening hjemme.

Vi har hatt besøk av ordfører Øyvind Sand, representant fra eldrerådet og LHL og Romerikes Blad for å fortelle om prosjektet. Deltagerne i prosjektet fortalte at de er svært fornøyd med tilbudet og har et sterkt ønske om å fortsette med veiledet trening sammen med andre KOLS pasienter i nærmiljøet.

Ordfører Øivind Sand og Katalin Fekete.jpg

Ordfører Øivind Sand og Katalin Fekete som viser hva hun har lært.

KOLS rammer ca. 8 prosent av befolkningen. Det finnes ikke noe tilbud spesielt rettet mot KOLS pasienter i vår kommune. Vi håper derfor prosjektet kan være med på å øke oppmerksomheten rundt denne sykdommen og resultere i at det opprettes et rehabiliteringstilbud i Rælingen kommune.