I 2021 fikk Rælingen kommune utarbeidet et nytt klimagassregnskap, og fokus i denne rapporten er klimafotavtrykket av egen virksomhet i kommunen. Resultatene fra denne rapporten vil brukes sammen med revidering av kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi, som skal vedtas på nyåret 2022. 

Rælingen rapport 2019.pdf