I informasjonen fra Regionkontor landbruk kan du lese mer om følgende: (klikk på lenke i grønt)

 • Ungskogpleie; klimasmart investering i fremtidsskogen.
 • Beite som karbonlager
 • Drenering og mindre metanutslipp
 • Håndtering av husdyrgjødsel
 • Fangvekster og økt organisk innhold

 

Landbrukskontoret har også informasjon om:

 • Koronatiltak i skogbruket
 • Skogbrannfare
 • Ungskogpleieprosjekt
 • Kulturlandskapsprisen 2020
 • SMIL - og dreneringsmidler 2020
 • UKL – midler 2020
 • Digital utbetalingsanmodning for SMIL, drenering og UKL-midler
 • Urbant landbruk

 

… og flere andre landbruksrelaterte nyheter.  

Regionkontor landbruk