Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronavirus: informasjon om testing, smitte, regler og vaksinering

Les mer clear

Kommunedelplan klima og energi

 

På denne siden finner du informasjon om kommunens klima- og energiplan. Kommunens plan for klima og energi ble vedtatt i kommunestyret 26. august 2015.

 

Planens overordnede målsetting er at kommunen skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagasutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre.

 

For å jobbe mot planens hovedmålsetting er det utarbeidet målsettinger og konkrete tiltak knyttet til fem områder. Disse er:

  • Areal og transport
  • Egen virksomhet
  • Utdanning, informasjon og holdninger
  • Landbruk
  • Klimatilpasning

Spesielt viktig i kommunens arbeid de kommende årene vil være utfasing av oljefyr i kommunale bygg, bruk og tilrettelegging for elbiler og andre nullutslippskjøretøy, gode systemer for rapportering på klimagassutslipp og energibruk og miljøsertifisering av kommunens bygg.

 

Informasjon om kommunens arbeid med natur og miljø, herunder oppfølging av klimaplanen kan du finne her.

 

Kommunedelplan klima og energi 2015 - 2026 - plandel

Kommunedelplan klima og energi 2015 - 2026 - tiltaksdel

 

Vedlegg A: Miljøprogram i bygg- og anleggsprosjekter for Rælingen kommune

Vedlegg B: Lokal læreplaner for klima og energi i Rælingen kommune