Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronavirus: informasjon om testing, smitte, regler og vaksinering

Les mer clear

Klagenemnda

Klageutvalget er et lovpålagt organ opprettet med hjemmel i forvaltningslovens § 28. 2. ledd, og består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret.

Klageutvalget behandler klager over enkeltvedtak fattet av kommunale organer med unntak av kommunestyret, og hvor klagebehandlingen ikke følger av særlov. 
Klageutvalget kan vurdere både saksbehandlingen, de faktiske og rettslige sider ved et vedtak og det skjønn som ligger til grunn for avgjørelsen.

Se oversikt over klageutvalgets medlemmer og møter her

Skjema