Kjøkkenet på Løvenstadtunet er nytt og oppdatert.

Middager produseres hos oss og distribueres til beboere på avdelinger ved Løvenstadtunet og ved Fjerdingby helsetun. Det lages også mat til mange hjemmeboende. I samarbeid med frivilligsentralen blir maten kjørt hjem til brukeren.