Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kartlegging av natur

 

En viktig del av arbeidet med natur og miljø er kartlegging av kommunens biologiske mangfold. Her finner du en oversikt over rapporter fra kartlegginger gjort i kommunen.

 

Trollbær.jpg

 

Samlet oversikt over kartlegginger gjort i regi av Rælingen kommune de siste årene

 

Ravinekartlegging i Rælingen kommune 2017

Kartlegging av hul eik i Rælingen kommune

Botanisk undersøkelse av Haugenravinen 2013

Kartlegging av raviner og naturtyper i Rælingen 2013

Vurdering av biologiske kvaliteter ved Marikollen

Kartlegging og vurdering av konsekvenser på natur langsmed Brudalsvegen

 

Du kan lese mer om de enkelte kartleggingene ved å trykke på artiklene under. 

 

Hektnereika

Kartlegging av hul eik

Som en oppfølging av tidligere tilstandsrapporter for natur og miljø, ble det i 2016 gjennomført en kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen. Hule eiker er gitt en særlig status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven og omtales derfor ofte som forskriftseiker.

Reguleringsplan for Marikollen

Det er i forbindelse med reguleringsplan for Marikollen Idrettspark, vedtatt i kommunestyret 17. juni 2015, foretatt kartlegging og verdisetting av natur. Kartleggingen er gjort av Biofokus på oppdrag fra Rælingen kommune.

Vurdering av biologiske kvaliteter ved Marikollen