Vannområdet Leira-Nitelva har gjennom flere år kartlagt edelkreps i ulike vann og elver i vannområdet. Edelkreps skal i Rælingen kartlegges i Åmodtdammen. Utmarksforvaltningen AS har fått oppdraget med å kartlegge edelkreps og vil være ute i felt hovedsakelig i august/september. Det vil bli satt ut teiner, og gjennomført el-fiske enkelte steder. Vi ber om at teiner som er lagt ut får ligge i fred. Aktuelle grunneiere er kontaktet. Ved spørsmål kan daglig leder i vannområdet kontaktes på e-post line.gustavsen@lillestrom.kommune.no.

Se også Kartlegging av edelkreps

kartlegging-edelkreps.jpg