I 2015 utarbeidet kommunen for første gang en tilstandsrapport for natur og miljø. Tilstandsrapporten konkluderte med at kommunens kartleggingsstatus for natur anses som god, men at det er noe ujevn kvalitet på kartleggingen alt ettersom når og i hvilken forbindelse naturen er kartlagt. Rapporten konkluderte videre med at ravinedal, som fikk status som rødlista naturtype i 2011, ikke i sin helhet er kartlagt som landskapsform og er den naturtypen hvor kommunen kjenner til flest lokaliteter som ikke er kartlagt etter dagens metodikk.

 

Kommunen gjennomfører derfor i 2017 en kartlegging av ravinedaler i hele kommunen. Kartleggingen utføres av stiftelsen BioFokus. Rapport for arbeidet skal være ferdig høsten 2017, og vil være tilgjengelig på forespørsel på rådhuset og vil bli lagt ut på nett. I tillegg vil dataene bli lagt inn i Miljødirektoratets kartbase; naturbase. no.

 

Kartleggingsmetodikken medfører at BioFokus må bevege seg, og oppholde seg på, store deler av kommunens areal, både kommunal og privat. Vi håper på forståelse for dette.

 

Kontaktperson i kommunen er:

Mari Ann Vinje

Rådgiver plan og miljø

mail: mari.ann.vinje@ralingen.kommune.no

 

Det er bare å ta kontakt med spørsmål eller innspill til arbeidet.

 

Foto: Bente Lise Dagenborg