Kommunekart.com: Klikk her.

Kart 1.png

Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norge, uten begrensninger på hvor mye som kan lastes ned hver dag!

I tillegg kan du søke opp adresser, steder og eiendommer over hele landet og enkelt få beregnet en kjørerute med trinn-for-trinn instrukser for hvordan du kommer deg dit.

I Rælingen kommune får du i tillegg tilgang til detaljerte ekstrakart, slik som kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, eiendomsinformasjon og godkjente bygg/tiltak.

 

 

Planregister:  Klikk her. 

Planregister.png

Her får man tilgang til kommunens planregister. Både planbestemmelser, reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel finnes her.

Eiendomsopplysninger (for meglere, takstmenn o.l.):

Ambita

Norkart

Proconet

 

 

 

Kartportalen inneholder det kartmateriale kommunen har slik at du selv kan finne nødvendig informasjon og lage/skrive ut de kartene du trenger.

 

Kartportalen gjør det blant annet mulig å
- Sjekke gårds- og bruksnummer på eiendommer i kommunen
- Sjekke tomtegrenser i vårt eiendomskartverk (grensene i eiendomskartverket er ikke rettsgyldige, og kan inneholde feil)
- Søke på stedsnavn, adresser og interessante steder

- Vise reguleringsplaner og link til planbestemmelser, scannede kart med mer
- Kopiere kartutsnitt inn i e-post/dokumenter
- Måle avstander og arealer med mer
 


Kommunekart-app for android og iphone/nettbrett er tilgjengelig her: 
Kommunekart-app for Rælingen