Klipping av veikantene, ofte kalt kantslått eller kantklipp, passer blant annet på at veikantene ikke blir overgrodde og hindrer sikten. Kantslått til rett tid er viktig for å fjerne kraftigvoksende vegetasjon og hindre spredning av skadelige planter som tar livet av artene rundt seg. Det gir en mer artsrik veikant, og dette er positivt for insektlivet langs veiene.

Klipping av veikanter tidlig i juni er ikke optimalt for humler og andre insekter, men det er viktigere å hindre at skadelige planter spres i juni, når insekter har matfat mange andre steder, enn at vi har blomstrende veikanter. Da beholder vi mer artsmangfold også i fremtiden.

 

Områder

Når vi er i gang med kantklipp, klippes det rode for rode. Gang- og sykkelveier prioriteres.

Rode 1: Blystadlia, Sandbekken, Torgenholtet, Bassengåsen og Løvenstad.
Rode 2: Østre Strøm, Vestre Strøm, Borgen og Stormyra.
Rode 3: Rud, Granitt- og Feltspatvegen.
Rode 4: Øvre Aamodt, Nedre Aamodt og Bjørnholt.
Rode 5: Fjerdingby, Hammeren, Smestad, Hektneråsen og Årnestangen.
Rode 6: Grini, Nes, Tomter, Nordby, Enga, Fjellstad og Uller.