Alle kommunens innbyggere oppfordres nå til å komme med forslag til aktuelle kandidater som du mener har gjort seg fortjent til Frivillighetsprisen 2016.

Skriftlige forslag inneholdende gode argumenter sendes i brev til Rælingen Frivilligsentral, Postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller på e-post til unni.aker.nylend@ralingen.kommune.no innen 2. november 2016. Prisen vil bli delt ut i forbindelse med den Internasjonale Frivillighetsdagen i desember.