Les hele invitasjonen på denne lenken.

 

Påmelding til kommunens servicetorg på e-post : servicetorget@ralingen.kommune.no, eller på telefon 63 83 50 00.