Din egen beredskap

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler. Derfor oppfordres det til at alle familier med husstandsmedlemmer under 40 år bør ha jodtabletter hjemme i beredskap. Ved en atomhendelse med radioaktivt jod, der innbyggere blir oppfordret til å ta jodtabletter, forventes det at innbyggere selv kan ivareta dette behovet.

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

Tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. 

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. 

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter. 

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke.

Kommunens beredskap

Helsemyndighetene anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelig for sine innbyggere i de mest sårbare målgruppene (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). I Rælingen kommune har helsestasjoner, skoler og i barnehager tabletter til disse gruppene.

Hvis behovet skulle inntreffe mens barn og unge er i barnehage/skole, har kommunen beredskap for å gi tabletter til barna. Kommunen har også et lager med jodtabletter for å kunne tilby jodtabletter på kveld/natt til innbyggere i målgruppen, som selv ikke har skaffet seg dette. Det anbefales dog sterkt at man selv har jodtabletter hjemme, siden råd om å ta tablettene ofte vil bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs.