Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Jegerprøven

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Generelt

Ansvar: Kommunalteknikk

Beskrivelse

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Målgruppe

Alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre.

Kriterier/vilkår

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år uten å ha bestått jegerprøven. Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år, men husk at her kreves det bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere. Den som er under opplæring i jakt eller fangst er fritatt for å betale jegeravgift. Du kan lese mer om kriterier og vilkår til jegerprøven i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Pris for tjenesten

For å gå opp til eksamen må kandidaten betale et eksamensgebyr på 300 kroner. Gebyret skal betales elektronisk her.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Se her for påmelding til jegerprøvekurs i Rælingen kommune.
Kontaktperson og instruktør for jegerprøven er Paul Middelhuis, tlf: 950 24 170

Saksbehandling

Etter bestått jegerprøveeksamen blir kandidaten registrert i jegerregisteret og belønnes med diplom fra kommunen. Jegeravgiftskortet kommer i posten noen dager etter at kandidaten er registrert. Jegeravgiftskortet trenger du for å søke om våpentillatelse hos polititet og ved kjøp av ammunisjon i butikk.

Klagemulighet

Kandidaten kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Ny eksamen kan avlegges tidligst etter 1 uke, nytt tidspunkt avtales med instruktør og kommuneansvarlig. Kandidaten må betale eksamensavgift for hvert forsøk.

Tjenesten oppdatert: 09.05.2022 15:22