Hvordan bli jeger?

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Les mer om jegerprøven.

Når kan du jakte?

Forskrift om jakt- og fangsttider beskriver når det kan drives jakt og fangst for de ulike jaktbare artene.
Elgjakta i Rælingen er innskrenket til å gjelde for 5. oktober –23. desember, mens all annen jakt følger de nasjonale jakttidene.

Hva kan du jakte?

I Rælingen kommune er det åpnet opp for jakt på rådyr, elg, hjort og bever i tillegg til arter av småvilt beskrevet i forskrift om jakt- og fangsttider.

Hva kreves for å jakte?

I tillegg til bestått jegerprøve og tillatelse fra jaktrettshaver må du du ha betalt jegeravgiften for inneværende jaktår og medbringe våpenkort for benyttet skytevåpen. Den som er fra 14 til 18 år og under opplæring i jakt eller fangst er fritatt for å betale jegeravgiften. For storviltjakt må det også avlegges storviltprøve for inneværende jaktår med våpenet som skal benyttes under jakt.

Hvor kan du jakte?

For å jakte på annen manns grunn må du ha tillatelse fra jaktrettshaver. Jaktretten tilhører grunneier dersom ikke annet er bestemt. For å kunne drive jakt på hjortevilt må eiendommen være godkjent som vald på den enkelte art av kommunen.

Rælingen Jeger- og Fiskerforening

Rælingen har en svært aktiv jeger- og fiskeforening. Som medlem av foreningen åpner det seg opp flere og rimeligere muligheter for jakt på rådyr og småvilt. Rælingen Jeger- og Fiskerforening (RJFF) har også tilgjengelige åtebuer for revejakt, forbeholdt medlemmer, samt aktive utvalg for lerdue, rifle og hund. Småvilt- og rådyrjakt på områdene RJFF disponerer finner du på inatur

Les mer informasjon på nettsiden til RJFF.