Rælingen kommune arrangerer et nettarrangement som er åpent for alle.

Det er opprettet på Facebook

Det er flere byggeprosjekter i Fjerdingby frem mot 2023 som bli sentrum i Rælingen kommune.

Vi lar oss inspirere av følgende tre personer:

Stian Schjelderup som er engasjert forelder for barn som går på Lakkegata skole i Oslo. Han vil fortelle litt om hvordan han har fått til nye kvaliteter i samarbeid med både kommunen og nabolaget.
Martin Eia-Revheim fra Sparebankstiftelsen DNB skal snakke om tre kulturprosjekter som kan være til inspirasjon for alle, nemlig fra Trantjern, Kragerø og ikke minst Kongsberg.
Kultursjef Rune Thieme i Rælingen kommune forteller litt om hvordan Rælingen kommune jobber med kultursatsing i både Fjerdingby og kommunen som helhet.

Arrangementet vil skje i Teams og det vil bli tilgjenglig også i etterkant. 

Informasjon om Fjerdingby som blir Rælingen kommunes sentrum for alle.