Inspirasjonsmøte for Fjerdingby og Rælingen 23.03.2021 ( (Youtube)

 

Nettarrangement som ble holdt i Teams, og var tilgjengelig fra alle plattformer uten forhåndsinstallasjon.
Vi lot oss inspirere av følgende tre personer:
 
Stian Schjelderup som er engasjert forelder for barn som går på Lakkegata skole i Oslo. Han fortalte litt om hvordan han har fått til nye kvaliteter i samarbeid med både kommunen og nabolaget.
 
Martin Eia-Revheim fra Sparebankstiftelsen DNB snakekt om tre kulturprosjekter som kan være til inspirasjon for alle, nemlig fra Trantjern, Kragerø og ikke minst Kongsberg.
 
Kultursjef Rune Thieme i Rælingen kommune fortalte litt om hvordan Rælingen kommune jobber med kultursatsing i både Fjerdingby og kommunen som helhet. (Fra "37,3" ser du romplaner og informasjon fra Ravinen). 
 
Det var også mulighet for å komme med innspill eller spørsmål.
Møtet ble ledet av Geir Rognlien Elgvin fra NSW Arktektur. 
 

Se mer om byggeprosjektene i Fjerdingby sentrum:

Følg med på Fjerdingby og Rælingen på våre hjemmesider, Facebook og Instagram