Rælingen kommune er underlagt Offentlighetsloven og praktiserer meroffentlighet. I januar 2021 byttet vi sak-/arkivsystem. Derfor er det kun dokumenter fra 2021 som er tilgjengelige direkte fra vår hjemmeside for publikum. 
For dokumenter/postliste og møtedokumenter før 2021, ber vi deg ta kontakt med oss via: postmottak@ralingen.kommune.no
Oppgi så konkret som mulig hva du er på utkikk etter. 
Innebærer henvendelsen din personsensitive opplysninger eller andre sensitive opplysninger, send din henvendelse via eDialog: Klikk her.
 

 

Postlister

Her fnner du postliste fra 2021

For dokumentasjon/saker som ikke finnes i postliste, kan du be om innsyn ved å kontakte postmottak@ralingen.kommune.no . Oppgi så konkrete opplysninger som mulig.

Innebærer henvendelsen din personsensitive opplysninger eller andre sensitive opplysninger, send din henvendelse via eDialog: Klikk her.

 

Byggesaker

Alle saker har fått nye saksnumre i 2021. Følger du en byggesak, vil vi derfor anbefale at du søker på gårdsnummer/bruksnummer eller gateadresse for å få treff.

 

Politiske møter og utvalg

Møtekalender for politiske møter og utvalg. Her legges også saksdokumenter og protokoller for de ulike møter og utvalg

Kommunestyremøter: Du kan følge kommunestyremøter direkte. Opptakene er også tilgjengelig i etterkant på Kommune-TV