Elevene i grunnskolen har rett til å gå på den nærmeste skolen kommunen bestemmer er nærmiljøskolen, jfr. Opplæringslovas § 2-1 og 8-1.

Har du ikke mottatt vedtak i løpet av uke 8 (innen 28. februar 2021),  kontakt nærmeste barneskole eller benytt skjema Innmelding skole (KF-434)

 

Ønsker du fremskutt eller utsatt skolestart for ditt barn?

Eventuell søknad om framskutt skolestart (dersom barnet fyller 5 år innen 01.04.2021)

eller utsatt skolestart, sendes skolen barnet er innmeldt på så raskt som mulig og senest 28.02.2021.

 

Ønsker du at ditt barn deltar i skolefritidsordning?

SFO-plass søker du om via Rælingsskolens administrasjonssystem Visma Flyt Skole (pålogging via ID-porten), etter at du har mottatt vedtak om skoleplass for ditt barn.

I Visma Flyt Skole kan du også logge deg inn og kontrollere kontaktinformasjon.

 

Kommunedirektøren

 

Mer informasjon:

Skole og SFO