Elevene i grunnskolen har rett til å gå på den nærmeste skolen kommunen bestemmer er nærmiljøskolen, jfr. Opplæringslovas § 2-1 og 8-1.

Har du ikke mottatt vedtak i løpet av uke 8 (innen 24. februar 2020),  

kontakt nærmeste barneskole eller benytt  innmeldingsskjema.

 

Ønsker du fremskutt eller utsatt skolestart for ditt barn?

Søknad om framskutt skolestart (dersom barnet fyller 5 år innen 01.04.2020) eller utsatt skolestart, sendes skolen barnet er innmeldt på så raskt som mulig og senest 28.02.2020.

 

Ønsker du at ditt barn deltar i skolefritidsordning?

SFO-plass søker du om via Rælingsskolens administrasjonssystem, Visma Flyt Skole, (pålogging via ID-porten). I Visma Flyt Skole kan du også logge deg inn og kontrollere kontaktinformasjon.

 

Kommunedirektøren

 

Aktuelle lenker og mer informasjon:

Skole - Innmeldingsskjema  (Skjema sendes kun inn dersom du ikke har mottatt vedtaksbrev innen uke 8 i 2020). 

Skole og SFO 

Skoler i Rælingen

Skolefritidsordningen (SFO) 

Visma Flyt Skole (Pålogging via ID-porten) (Skolenes hjemmesider (ralingsskolen.no) har lenke til Visma Flyt skole).