Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. januar kl. 15:43

Koronavirus - testing - vaksinering - regler - tilskudd til bedrifter

  KLIKK HER 

. clear

Innsatsteamet

Beskrivelse

Innsatsteamet er en tverrfaglig tjeneste bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Våre tjenester er intensiv spesialisert tverrfaglig rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Tjenestene er tidsavgrenset til 8 uker. Våre oppgaver er blant annet å trene på daglige aktiviteter, å gi medisinske råd og å orientere om ulike tjenester og tilbud i kommunen.

Målgruppe

Tjenesten er for deg som har behov for et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg enten etter utskrivelse fra sykehus/korttidsavdeling eller som forebyggende tiltak for å kunne fortsette å bo i eget hjem.

Kriterier/vilkår

Du må være motivert for trening og for å jobbe målrettet med hensikt om å bli mest mulig selvhjulpen.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du finner søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester under Selvbetjening i menylinjen på nettsidene. Du kan kontakte resepsjonen ved tjenestekontoret for helse og omsorg på telefon 64 80 20 96 for å få hjelp til å søke om tjenester fra Innsatsteamet.

Saksbehandling

Alle henvendelser til Innsatsteamet blir behandlet fortløpende i samarbeid med saksbehandlere for helse- og omsorgstjenester. Det er ikke vedtak på tjenestene fra Innsatsteamet.

Tjenesten oppdatert: 07.08.2014 12:37