Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vurderings- og mestringsteam

Generelt

Ansvar: Tjenestekontoret for helse og omsorg

Beskrivelse

Vurderings- og mestringsteamet er en tverrfaglig tjeneste bestående av ergoterapeut, sykepleier og to fysioterapeuter. Vi skal vurdere og kartlegge brukers behov og anbefale rett tjeneste til rett tid. Videre tilbyr vi intensiv tverrfaglig rehabilitering i inntil seks uker. Vi er opptatt av hva som er viktig for deg og hvilke ressurser du har, slik at du oppnår størst mulig grad av egenmestring.

Se mer om Vurderings- og mestringsteam 

 

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du finner søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester under Selvbetjening i menylinjen på nettsidene. Du kan kontakte resepsjonen ved tjenestekontoret for helse og omsorg på telefon 64 80 20 96 for å få hjelp til å søke om tjenester fra Vurdrings- og mestringsteamet.

Saksbehandling

Alle henvendelser til Innsatsteamet blir behandlet fortløpende i samarbeid med saksbehandlere for helse- og omsorgstjenester. Det er ikke vedtak på tjenestene fra Vurderings- og mestringsteamet.

Tjenesten oppdatert: 20.06.2022 13:20