På informasjonsmøtet kommer vi til å fortelle om flyktningers situasjon i Rælingen kommune og hvilke behov vi har. Det blir også deling av våre erfaringer og muligheter for spørsmål.

Flyktninge- og inkluderingstjenesten er takknemlig over det engasjementet som nå vises for flyktninger som kommer til Norge. Rælingen kommune bosetter i 2015 30 flyktninger, og i 2016 skal vi bosette inntil 40 flyktninger. Alle disse personene bosettes etter at de har fått vedtak om opphold i Norge og gjennom avtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet). For at staten skal kunne ta imot de nye flyktningene som i disse dager kommer til Norge er det viktig at kommunene jobber med integrering og vi er avhengige av at alle bidrar. Flyktningene som bosettes blir deltakere i et introduksjonsprogram, der de lærer norsk, samfunnskunnskap og de blir forberedt for videre studier eller jobb. Flyktninge- og inkluderingstjenesten har mange tilbud til de nyankomne flyktningene og er takknemlig for et godt samarbeid med flere frivillige organisasjoner.

Allerede nå kan vi nevne noen av våre behov:  

  • Utleieboliger: Vår største utfordring for å ta imot flere flyktninger er bolig. Om du har et hus eller en leilighet du ønsker å leie ut, er det bare å ta kontakt. Vi er ofte på hjemmebesøk og følge tett opp våre flyktninger.

  • Praksisplass/jobb: Det er et viktig integreringstiltak at flyktninger kommer raskt i arbeid. Veien går ofte gjennom en praksisplass. Om du er en arbeidsgiver som ønsker å samarbeide med oss eller kjenner til aktuelle firmaer, ta gjerne kontakt. Vi garanterer tett oppfølging.

  • Leksehjelp: Det trengs leksehjelp både til de som går på norskkurs og de som går i grunnskole for voksne.

  • Mannlige flyktningeguider: Dette er en samtalepartner som møter jevnlig med en nyankommen flyktning. Dette skal være en gjensidig relasjon, der man kan lære om hverandres kultur. Majoriteten av de flyktningene som har blitt bosatt i Rælingen de siste årene, er enslige, unge menn som trenger en mannlig flyktningguide. Om man ønsker kan man være flyktningguide gjennom Røde Kors.

 

Kontaktinformasjon:

Angående utleieboliger: Shahrokh Fard, shahrokh.fard@ralingen.kommune.no, telefon: 95 88 71 05

Angående praksisplass/jobb: Dag Ekeli, dag.ekeli@ralingen.kommune.no, telefon: 48 16 76 40

Angående leksehjelp og flyktningeguide:

Eli Bolkesjø Sønmør, eli.bolkesjo.sonmor@ralingen.kommune.no,  telefon: 48 16 76 59

Elisabeth Redse, elisabeth.redse@ralingen.kommune.no, telefon: 48 16 75 56

Ingrid Carlsen (Røde Kors), ingri-ca@online.no, telefon: 97 13 37 68

 

Avdelingsleder: Narges Pourzia, narges.pourzia@ralingen.kommune.no, telefon: 48 16 75 12

Om flyktning og inkluderingstjenesten

Flyktning og inkludering (Helse og omsorg)