TILPASNINGER AV TILBUDET:

For å sikre at tilbudet vi gir er trygt og i tråd med nasjonale føringer, er vi nødt til å gjøre noen tilpasninger. 

Åpningstider:

Mandag 20/4 til og med onsdag 22/4 vil barnehagenevære åpne fra 08.30-15.00. Dette er for å sikre at vi kan ha små nok grupper av barn og at vi skal kunne ivareta de høye kravene til renhold, hygiene og avstand som den nasjonale veilederen anbefaler. Tirsdag gjør vi en ny vurdering for åpningstidene resten av uken og ukene fremover. Informasjon om åpningstider sendes ut i løpet av onsdag 22. april. 

 

Levering og henting av barn:

Det vil være nødvendig å regulere situasjonen rundt levering og henting av barn i større grad enn tidligere. Dette er for å ivareta smittevernhensyn og unngå store ansamlinger av voksne, begrense kontaktpunkter osv.

 

Lokale tilpasninger:

Det som er beskrevet over er rammen. Hver enkelt barnehage må også gjøre sine tilpasninger i forhold til hvor mange ansatte de til enhver tid har til disposisjon, hvilke lokaler de har til rådighet osv. Barnehagen vil holde dere løpende orientert om dette.

 

Dersom dere lurer på noe er det bare å ta kontakt med barnehagen. 

Lenke til nasjonal veileder (udir.no)

Barnehager åpner fra 20. april og skoler (1.-4. trinn) og SFO åpner fra 27. april.