I regjeringens pressekonferanse 27.05. ble det varslet at folkehelseinstituttet (FHI) vil gi ut en ny revidert veileder for smittevern i barnehagene. I tillegg har nasjonale myndigheter ytret en forventning om at åpningstidene i barnehagen, så raskt som mulig, går tilbake til det normale. Det ble videre presentert en modell som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge (se lenke under) ut ifra den til enhver tid gjeldende smittesituasjon. Det er den lokale helsemyndigheten, altså kommuneoverlegen, som skal vurdere hvilket nivå vi ligger på i Rælingen og hvilke tiltak som da vil være påkrevet hos oss.

I dag, 29.05, kommer ny revidert veileder (se lenke under). I Rælingen vil vi nå bruke tid sammen med barnehagelederne og kommuneoverlegen til å gå gjennom veilederen og se på hvordan vi kan få til et forsvarlig tilbud i våre barnehager. Tilbudet må både ivareta barnas beste, smittevernsreglene og behovet for ordinær åpningstid.

I løpet av tirsdag ettermiddag kommer det mer informasjon om hvordan vi løser dette. Denne informasjonen vil komme fra barnehagens leder.

Lenker:

 

Trafikklysmodellen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Ny revidert* veileder:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

*Revidert veileder har i skrivende stund ikke kommet. Lenken tar deg til siden for den eksisterende veilederen, og dette er samme side som den reviderte legges ut i løpet av dagen.