Skolene åpner nå gradvis, med 1.-4. trinn fra 27. april. Nasjonal veileder for trygg gjenåpning av skolene ble klar 20. april, og skolene jobber nå for fullt med å planlegge for en trygg og god oppstart og skolehverdag for elevene i tråd med de råd og anbefalinger som er gitt. Dere vil få ytterligere informasjon fra nærskolen om oppstart, rammer, nye rutiner osv. når dette er arbeidet er ferdigstilt, og før elevene kommer til skolen 27. april.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

Årsaken til at barnehager og skoler ble stengt, var ikke fordi det ble vurdert som særlig farlig for barn å bli smittet av covid-19, men for å redusere kontaktpunkter og dermed generell smittespredning i befolkningen. Helsemyndighetenes klare vurdering er at det er trygt for barn å være på skolen nå, og det forventes derfor at foreldre sender sine barn på 1.-4. trinn til skolen. Det vil ikke bli opprettholdt et fjernundervisningstilbud for barn som kan være på skolen fra 27. april.

For å begrense smitte, som fremdeles er viktig, setter skolene inn flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern, og vi må alle i fellesskap gjøre en innsats og følge de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask

 • ha godt renhold

 • vaske utstyr jevnlig

 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO

 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper

 • holde god avstand til hverandre

  Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

  Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

  Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

  Hvordan kan dere hjemme bidra?

 • Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.

 • Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

 • Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

 • Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. 

Velkommen tilbake!

Det er svært viktig for elevenes læring og trivsel, for familier og for storsamfunn at skolene åpner igjen. Vi vil gjøre vårt beste for at det blir gode og trygge skoledager for elevene selv om dagene blir annerledes, og vi gleder oss stort til å få elevene våre tilbake!

Se hele brevet: Informasjon til foresatte før gjenåpning av skolenes 1..-4. trinn fra 27. april 2020