Det vaksineres fortsatt i gruppe 3. Vi har startet planleggingen for vaksinering av innbyggere i gruppe 4a sammen med gruppe 4b, (de med sykdommer/tilstander med høy risiko),  og innbyggere med underliggende sykdommer/tilstander (gruppe 5, 6 og 7). 

 

Prioriteringsliste fra FHI:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4a. Alder 65-74 år 

4b. Alder 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp*

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander**

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander** 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander** 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år

* Sykdommer/tilstander med høy risiko er definert i egen liste over risikogrupper  

**Underliggende sykdommer/tilstander er definert i egen liste over risikogrupper

 

Vaksinering av innbyggere med alvorlige eller underliggende sykdommer/tilstander:

For innbyggere med fastlege i Rælingen kommune, har vi hentet inn lister over innbyggere som tilhører risikogruppene ovenfor. Etter fastlegens vurdering, vil de personene som kontaktes bli tilbudt time for vaksinering.

Innbyggere som tilhører overnevnte gruppe og som har fastlege i Oslo, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal eller Aurskog/Høland kommuner vil bli tilbudt vaksine i den kommunen fastlegen har tilhold. Rælingen kommune vil ikke ta kontakt med disse innbyggerne.

Innbyggere som tilhører overnevnte gruppe og som har fastlege i andre deler av landet, må kontakte fastlegen og be om å bli henvist via PLO/dialogmelding til herid: 154682 (smittevern beredskap covid 19) Når kommunen mottar en slik melding, vil personene bli kontaktet når vi har time til vaksinering.

 

Bestilling av vaksine via helsenorge.no:

Øvrige innbyggere vil snart kunne bestille time for vaksinering via helsenorge.no. Info kommer senere.