Det er uklart om det er sammenheng mellom alle smittetilfellene, men det kan ikke utelukkes. Kommuneoverlegen har i samarbeid med skolen gjort smitteoppsporing. Elever som er vurdert som nærkontakter har fått egen informasjon om dette. 52 elever og 1 ansatt er satt i karantene til 18.12. Noen av disse elevene er i karantene allerede, så der er det en forlengelse av karantenen.

For elever som ikke har fått beskjed om karantene, vil det være vanlig skole. Dette gjelder også for de elevene med søsken som er satt i karantene. Hvis de som er i karantene får symptomer forenlig med covid19, skal søsken og resten av husstanden holdes hjemme.

Det er ikke mistanke om smitte utover de som er satt i karantene, men vi ønsker likevel at alle er ekstra oppmerksomme hvis de får symptomer forenlig med covid19 (feber, forkjølelse, sår hals, tap av smak eller lukt). Ved symptomer forenlig med covid19 skal det testes så raskt som mulig. Ring kommunens test-telefon 404 33 055, eller aller helst send en sms med «Sandbekken» til samme telefonnummer, så ringer vi dere opp.

Ellers vil vi oppfordre alle til å være ekstra nøye med de grunnleggende smittevernrådene:

-Holde seg hjemme og teste ved uavklart sykdom.

-Vær nøye med håndhygiene

-Hold minimum 1 meters avstand til andre enn egen husstand og de nærmeste vennene

-Begrens antall personer du har nær kontakt med på fritiden