2 elever på Sandbekken ungdomsskole har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen og skolens ledelse har gjort smittesporing. Elever og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte skal være i karantene til mandag 8.2 kl.12. De berørte er fra klasse 9b og 10a. Det er ikke mistanke om annen smitte på Sandbekken ungdomsskole.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Sandbekken ungdomsskole.

 

Mer om koronavirus (klikk på samlearitkkel om testing, regler og mer).