En ansatt ved Løvenstadtunet somatisk avdeling 2. etg. har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen har i samarbeid med ledelsen på sykehjemmet gjort smitteoppsporing. Det er iverksatt smitteverntiltak på avdelingen. Avdelingen stenges for besøk inntil videre, og renholdet styrkes. 12 beboerne og 1 ansatt er satt i karantene til 30.1 kl. 15. Alle beboere og ansatte på avdelingen testes hver 3. dag, helt til videre smitte kan utelukkes. Det er ikke mistanke om at pårørende eller andre som har vært innom avdelingen kan ha vært utsatt for smitte.

Ved spørsmål, kontakt avd. leder Mary Fernando ved Løvenstadtunet.