2 elever ved Løvenstad skole har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen har i samarbeid med skolen gjort smitteoppsporing. 44 elever og 10 ansatte skal i karantene. Det er ikke mistanke om annen smitte på skolen.

Ved spørsmål, kontakt Løvenstad skole.