To pasienter ved Fjerdingby helsetun har fått påvist covid19, og i alt 15 ansatte må i karantene. Det er ingen sammenheng mellom de to smittetilfellene.

Pasienter og ansatte som har vært på Fjerdingby helsetun i smittsom periode skal testes hver 3.dag i en periode. Avdelingen stenges for besøk inntil videre. Renhold og smitteverntiltak forsterkes på hele avdelingen. Det vurderes at pårørende som har vært på besøk på Fjerdingby helsetun ikke har vært utsatt for smitterisiko.  

Ved spørsmål, kontakt avdelingsleder Kine Chamilla Johansen, telefon 902 83140.