3 elever ved Smestad skole har fått påvist covid19. Bare én av elevene har vært på skolen i smittsom periode. Kommuneoverlegen og skolens ledelse har gjort smittesporing. 34 elever og 4 ansatte som kan ha vært utsatt for smitte skal være i karantene til fredag 29.01.2021. Det er ikke mistanke om annen smitte på Smestad skole.

For mer informasjon kan du kontakt Smestad skole.