2 elever på Rud skole har i dag fått påvist covid19. Smittevernteamet og skolens ledelse har gjort smittesporing. Elever og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte har fått beskjed om å være i karantene. Dette gjelder noen elever og ansatte på 5. og 6. trinn. Det ses ingen sammenheng mellom dagens to covid19-tilfeller og tidligere covid19-tilfeller på Rud skole. Det er ikke mistanke om at dette er et utbrudd.

For mer informasjon kontakt Rud skole