1 lærer og 3 elever på Marikollen ungdomsskole har fått påvist covid19. Kun 1 av disse personene har vært på skolen i smitteførende periode. De som kan ha vært utsatt for smitte, er definert som nærkontakter og skal være i karantene. De dette gjelder, har fått egen skriftlig beskjed om dette.

Det er mye og økende smitte i kommunen. Kommuneoverlegen oppfordrer alle til å være nøye med å følge de generelle smittevernrådene.

-Det viktigste er at elevene ikke går på skolen med uavklart sykdom. Test!

-Begrens kontakt med andre enn nær familie/venner og egen kohort

Ønskes yttligere informasjon ta kontakt Marikollen ungdomsskole.