1 elev ved Marikollen ungdomsskole har fått påvist covid19. Smittevernteamet og skolens ledelse har gjort smittesporing. Elever og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte har fått beskjed om å være i karantene og testes.

For mer informasjon kontakt Marikollen ungdomsskole.