1 elev på Løvenstad skole har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen og skolens ledelse har gjort smittesporing. 23 elever og inntil 3 ansatte som kan ha vært utsatt for smitte er satt i karantene. De berørte er elever og ansatte på 7. trinn. Det er ikke mistanke om annen smitte på Løvenstad skole.

For mer informasjon kontakt Løvenstad skole