1 ansatt i Sannum barnehage har fått påvist covid19. Smittevernteamet og barnehagens ledelse har gjort smittesporing. Barn og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte, skal være i karantene til torsdag 11.2 kl.12. Det er ikke mistanke om annen smitte i barnehagen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Sannum barnehage.