1 ansatt i Løvenstad barnehage har fått bekreftet covid19. Den ansatte har ikke hatt kontakt med noen av barna i barnehagen i smittsom periode, men var på planleggingsdagen mandag den 4.1. Dette medfører at 6 andre ansatte er nærkontakter og skal være i karantene til 14.1. Det er ikke mistanke om annen smitte i Løvenstad barnehage. Siden mange av de ansatte i barnehagen er satt i karantene, vil én avdeling holde stengt til og med 14.1. Øvrige avdelinger i barnehagen har normal drift. Barn i den stengte avdelingen som har foreldre i samfunnskritiske yrker får fortsatt et barnehagetilbud i en annen avdeling.

Ved spørsmål, ta kontakt med Løvenstad barnehage.