Den ansatte var på jobb torsdag 10.12 og det kan ikke utelukkes smittsomhet denne dagen. 2 andre ansatte, 13 pasienter og 4 pårørende er vurdert til å være nærkontakter og skal være i karantene til og med søndag 20.12.20. Disse er informert om dette.

De øvrige ansatte som var på jobb i samme tidsrom og på samme sted som smittede, men ikke regnes som nærkontakter, vil bli kontaktet for testing i neste uke. Dette gjøres for sikkerhets skyld grunnet arbeid med sårbare pasientgrupper. De ansatte dette gjelder er ikke i karantene, og kan gå på jobb som vanlig så lenge de ikke utvikler symptomer.

Det er ikke mistanke om annen smitte knyttet til kommunens hjemmesykepleie. Men det er aktuelt høyt smittepress i kommunen, og vi benytter derfor anledningen til å minne om de viktigste smittevernanbefalingene:

- Hold deg hjemme og test deg ved uavklart sykdom.

- Vær nøye med håndhygiene

- Hold minimum 1 meters avstand til andre enn egen husstand

- Begrens antall personer du har nær kontakt med

Hvis man får symptomer forenlig med covid19 (feber, forkjølelse, sår hals, tap av lukt eller smak etc.) skal det testes. Ring kommunens test-telefon 404 33 055, eller aller helst send en sms med «test» til samme telefonnummer, så ringer vi dere opp.

Ved spørsmål, ta kontakt med hjemmesykepleien.