Dette siste smittetilfellet kan ikke settes i sammenheng med tidligere smitte i Heimen Barnehage, og det er ikke mistanke om annen smitte i Heimen barnehage. Foresatte og ansatte vil bli orientert dersom situasjonen skulle endre seg.

Det er aktuelt høyt smittepress i kommunen, og vi benytter derfor anledningen til å minne om de viktigste smittevernanbefalingene:

- Hold deg og barna hjemme ved uavklart sykdom

- Vær nøye med håndhygiene

- Hold minimum 1 meters avstand til andre enn egen husstand og egen kohort

- Begrens antall personer du har nær kontakt med på fritiden

Ved spørsmål, ta kontakt med barnehagen.