En pasient som mottar hjemmebaserte tjenester har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen har sammen med ledelsen i hjemmebaserte tjenester gjort smitteoppsporing. 3 ansatte er satt i karantene og skal testes. Det er ikke mistanke om annen smitte i hjemmebaserte tjenester.

Ved spørsmål til saken, ta kontakt med hjemmebaserte tjenester.