Hvis det påvises covid19 hos noen som er i karantene, vil det gjøres smitteoppsporing rundt hvert enkelt tilfelle. De som kan ha blitt utsatt for smitte vil få direkte beskjed. Foresatte behøver derfor ikke kontakte skolen for å undersøke om deres barn har vært i kontakt med noen som er/har vært smittet. Vi minner også om at det grunnet taushetsplikt og personvernhensyn ikke kan gis informasjon som identifiserer elever eller ansatte, og ber om forståelse for dette.

 

Skolen samarbeider tett og kontinuerlig med smittevernkontoret.

Smittevernkontoret har full oversikt over smittesituasjonen og smitteoppsporingen knyttet til disse tilfellene, og har informert alle som er i karantene per telefon.

Skoleledelsen har, med støtte fra kommuneoverlegen, utarbeidet informasjon som sendes ut til foresatte ved skolen.

 

Det er helt trygt for de andre elevene å gå på skolen som vanlig.

 

Vi minner om noen viktige smitteverntiltak:

  • Ved symptomer på sykdom, også milde luftveissymptomer, skal elevene ikke gå på skolen før de har vært symptomfrie i ett døgn.
  • Barn bør ha faste lekegrupper på fritiden.

 

Ved karantene gjelder følgende:

  • Husstandsmedlemmer til personer i karantene skal være på skole og i arbeid som normalt.
  • Husstandsmedlemmer til personer som er smittet, skal være i karantene.

En ansatt ved Rud skole har fåttt påvist covid19 (5.05.2020)