Regjeringen har vedtatt at alle skoler skal åpnes for alle elever i løpet av neste uke, og senest 15. mai. Det er svært viktig for alle barn og unge at de kan komme tilbake til skolen igjen. Smittevernveiledere for skolene har blitt revidert, og åpningen av skolene må skje på en forsvarlig måte og i tråd med disse.

For å kunne møte kravene til smittevern, må rutiner og organisering utarbeides ut ifra lokale forhold på den enkelte skole. Skolene er forskjellige på mange områder – elevtall, utearealer, romstørrelse og andre fysiske forhold inne på skolen, osv. Dette legger føringer for planleggingen av skoletilbudet.

I Rælingen kommune planlegges det for en trygg og forsvarlig åpning av skolene for 5.-10. trinn onsdag 13. mai. 1.-4. trinn skal møte på skolen mandag som de har gjort siden 27. april, men det kan bli noen endringer i organiseringen av skoledagen også for disse elevene. Skolene jobber for fullt med å planlegge og organisere for læring og trivsel innenfor trygge rammer når elevene nå kommer tilbake. Det vil likevel være en annerledes skolehverdag enn den de hadde frem til 13. mars, da skolene ble stengt. Smittevernhensyn må og skal fortsatt ha høy prioritet, og det gjør at mye vil være annerledes.

Det er viktig å understreke at det er trygt for elevene å komme tilbake til skolen igjen. Det ligger grundige helsefaglige vurderinger bak beslutningen. Smitte finnes i samfunnet, og vil også kunne forekomme i skolene – selv når smittevernreglene følges opp på en god måte. Kommunen og smittevernkontoret har da gode rutiner for å støtte skolene i å håndtere en slik situasjon.

Skolene vil sende ut mer informasjon mandag 11. mai om den lokale organisering av oppstarten, når den enkelte skole har kommet videre i planleggingen. Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til skolen og lykke til med oppstarten – vi har savnet dere!

Velkommen tilbake til skole - barnehager og SFO