Influensavaksine 2022

Rælingen kommune tilbyr innbyggere fra fylte 65 år og personer i risikogruppen influensavaksine.

Vaksinering 2022
Uke 42, mandag 17. oktober til fredag 21. oktober.
Åpningstid: 09:00 til 11:00 og 12:00 til 14:00.
Timebestilling er ikke nødvendig, men du må regne med noe ventetid.
Vaksineringen foregår på vaksinekontoret på rådhuset. Benytt hovedinngangen.

Pris for influensavaksine for de anbefalte gruppene er kr 275,- uavhengig av om du har frikort eller ikke. Du kan betale med Vipps eller bankkort. 

I år kan du ta koronavaksine og influensavaksine samtidig

Du kan få både koronavaksine og influensavaksine samme dag hvis dette passer med intervall og anbefalinger. Da må du bestille time til koronavaksinering på en av datoene vi også har influensavaksinering.

Vaksinering av barn

Barn fra 0 til 5 år, i risikogruppene som beskrevet under, vaksineres 28. oktober, på Rælingen helsestasjon i Ravinen. Kontakt helsestasjonen for å avtale tid.

Barn i skolealder kan få influensavaksine på drop-in i uke 42, som beskrevet over.

Barn som skal ha influensavaksine må ha med et samtykkeerkæringsskjema som begge foreldrene må signere på. Skjemaet må leveres på vaksinasjonsdagen.

Vaksinering hos fastlege

Fastlegene tilbyr også influensavaksine. Kontakt din fastlege dersom du heller vil ta vaksinen der.

Hvem bør vaksinere seg?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Barn i risikogrupper, under 16 år, må ha med seg en av foreldrene ved vaksinering, og ha med et samtykkeerkæringsskjema som begge foreldrene må signere på.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Vaksinering av helsepersonell, pasienter og beboere

Helsepersonell, pasienter og beboere får eget tilbud om influensavaksine.