Vaksineringen foregår på vaksinekontoret på rådhuset med inngang via hovedinngangen mandag 26.10 kl 08.00-11.30 og på Løvenstadtunet helsestasjon tirsdag 27.10 kl 14.30-17.30.

Telefontid for timebestilling kl 14-15 daglig fra torsdag 22.10 til søndag 25.10 på telefonnummer 481 20 294.

Ikke møt opp uten time.

Egenandel for influensavaksine er i år kr 50,-Vi har betalingsterminal og Vipps.

På grunn av korona oppfordres det til at personer i risikogrupper vaksinerer seg, og vaksiner er i denne omgang forbeholdt de som fyller kriteriene for å være i risikogrupper.

 

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser