Selv om det ordinære bålforbudet først trer i kraft 15. april, må du NÅ la være å tenne bål eller brenne bråte. 

Les brannvesenets informasjon her