Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunen, organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. Rælingen idrettsråd representerer alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF.

Arbeidsområder:

  • Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen.

  • Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

  • Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, prioritere Rælingen kommunes spillemiddelsøknader og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

 

Rælingen idrettsråd består i dag av:

Nils Svensøy (leder)
Per Reed
Helen Karlsen
Morten Schulte
Helene Aune
Lars Martiniussen
Kjell Kristoffersen
Tone Borghagen
Geir Vesterheim
Rune Hauge