For å kunne gjenoppta aktiviteten må styreleder signere og returnere medlertidig tillegg til leiekontrakt. Den finner du i lenken under.

MIDLERTIDIG TILLEGG TIL LEIEKONTRAKT IDRETTSBYGG PDF document ODT document

VEDLEGG:  SJEKKLISTE RENHOLD IDRETTSBYGG PDF document ODT document